• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Xưởng đúc tiền xu của Mỹ

Xưởng đúc tiền xu Hoa Kỳ sản xuất ra tiền xu lưu hành cho Hoa Kỳ để tiến hành thương mại, cũng như kiểm soát sự lưu chuyển của vàng. Nơi đây không sản xuất tiền giấy, trách nhiệm đó thuộc về Sở khắc và in. Xưởng đúc tiền được tạo ra ở Philadelphia năm 1792, và sớm có thêm các trung tâm khác, đồng xu sản xuất tại đây được nhận ra bằng nhãn hiệu riêng. Hiện có bốn xưởng sản xuất tiền xu hoạt động: Philadelphia, Denver, San Francisco, và West Point, và được lưu ký bản vị vàng tại Fort Knox. Đến năm 1968, xưởng đúc tiền xu Philadelphia chịu trách nhiệm cho gần như tất cả việc đúc tiền xu của Mỹ. Nơi đây lưu giữ phòng ban khắc và thiết kế tiền xu của Mỹ. Sở dĩ Philadelphia được chọn là nơi đặt xưởng đúc tiền xu đầu tiên của Mỹ vì sau khi ban hành Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp tại Tòa nhà Độc Lập thì cần thiết phải có tiền riêng để lưu hành ngay nên Chính phủ đã quyết định cho đặt Xưởng đúc tiền ngay bên cạnh Quảng trường độc lập. Xưởng đúc tiền xu của Mỹ ngày nay trở thành một địa điểm thú vị với các phần hỗ trợ âm thanh, điều chỉnh ánh sáng, cách trình chiếu video, mô hình và thiết kế khung cảnh ấn tượng trong chính xưởng, mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.