• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Vườn Lộc Uyển

Vườn Lộc Uyển (còn được gọi là Mrigadava, Migadàya, Rishipattana, Isipatana) là nơi Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên cho anh em Kiều Trần Như, và cũng là nơi Tăng Già Phật Giáo ra đời xuyên qua sự giác ngộ của Kondanna (Kiều Trần Như) – vị đệ tử cao niên nhất trong năm vị, thấu triệt Giáo Pháp và đắc Quả Tu Đà Hườn, tầng đầu tiên trong bốn tầng Thánh. Hầu hết những toà nhà cổ và những công trình kiến trúc tại Vườn Lộc Uyển bị hư hại hoặc bị tàn phá bởi những người theo đạo Hồi. Tuy nhiên, du khách tới đây với có thể tham quan nhiều tàn tích nổi tiếng như: Tháp Dhamek là một trong những đại tháp phù đồ Phật giáo nổi tiếng nhất nằm ở Sarnath gần Varanasi, Ấn Độ. Đại tháp này được xây dựng bởi vua A Dục vào năm 249 trước Công nguyên.