• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Visa Úc

Diện thị thực 600:

Bước 1:

Lựa chọn loại thị thực phù hợp với mục đích đến Úc của quý khách và tải mẫu đơn xin theo đúng loại thị thực

Lưu ý: Quý khách có thể lấy mẫu đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị Úc (AVAC) hoặc Quý khách có thể tải các mẫu đơn theo đường dẫn dưới đây:

  – Thị thực du lịch: Mẫu đơn 1419
  – Thị thực công tác ngắn hạn: Mẫu đơn 1415
  – Người đại diện được ủy quyền: https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/956a.pdf

Bước 2

  – Hồ sơ xin thị thực của quý khách có thể cần thêm các giấy tờ được yêu cầu. Để biết danh sách giấy tờ được yêu cầu nộp với loại thị thực của mình, xin vui lòng xem danh sách giấy tờ theo từng loại thị thực. Hồ sơ của quý khách cần tập hợp hết các loại giấy tờ được yêu cầu.
  – Để tránh chậm trễ, quý khách vui lòng chuẩn bị hết những giấy tờ được yêu cầu và nộp cùng lúc nộp đơn xin thị thực.
  – Ban sao công chứng trang Hộ chiếu có chi tiết cá nhân của quý vị và tất cả các trang có đống dấu hải

quan hoặc có dán nhãn thị thực nhập cảnh/xuất cảnh của bất kỳ quốc gia nào
  – Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu (Ảnh chụp không quá 6 tháng)
  – Tờ khai Chi tiết về thân nhân https://vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/Details%20of%20Relatives%20for%20VN%2010012018.pdf

Thông tin cá nhân

  1. Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
  2. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân
  3. Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại

Diện thị thực công tác

Nộp bằng chứng cho thấy lý do quý vị muốn đi thăm Úc với mục đích công tác và các hoạt động công tác dự kiên ở Úc, bao gồm:

  – Thư mời từ tổ chức chủ quan ở Úc;
  – Nếu quý vị đi tham dự hội thảo, nộp chi tiết đăng ký hội thảo;
  – Thư của cơ quan nơi quý vị công tác nêu rõ lý do chuyến đi;
  – Lịch trình chuyến đi cùng chi tiết liên lạc của các đối tác kinh doanh liên quan;
  – Bằng cấp giáo dục và chứng chỉ nghề nghiệp;
  – Chi tiết của các giao dịch đã tiến hành với các doanh nhân và tổ chức đối tác ở Úc

Diện thị thực du lịch

Lịch trình trong thời gian của quý vị lưu trú tại Úc, hay

Nếu thăm nhân dân, vợ/chồng hay bạn bè ở Úc:

  – Bằng chứng vê mối quan hệ của đương đơn với người định đi thăm;
  – Thư mời của người mà đương đơn định thăm. Nếu họ hàng, vợ/chồng hay bạn bè sẽ chi trả cho chuyến đi của quý vị, cung cấp bằng chứng về thu nhập và tài chính của cá nhân đó;
  – Bản sao trang hộ chiếu có chi tiết cá nhân của người mời hoặc bằng chứng khác như giấy phép lái xe.

Bằng chứng về hiện trạng tài chính bao gồm:

  – Sao kê ngân hàng gần đây
  – Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại
  – Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác
  – Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản (ví dụ như sở hữu nhà hoặc đất đai) mà quý vị mong muốn chúng tôi xem xét khi đánh giá hồ sơ xin thị thực của quý vị

Nếu quý vị đang làm việc (tại một tổ chức không phải thuộc quyền sở hữu của quý vị):

  – Thông tin chi tiết về việc làm gồm: chức danh trong công ty, mức lương, chi tiết liên hệ của công ty (địa chỉ, số điện thoại và tên liên hệ).
  – Thư cho phép quý vị được nghỉ phép cho khoảng thời gian quý vị định đi thăm Úc

Nếu là chủ doanh nghiệp

Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp và thông báo thuế thu nhập cá nhân/doanh
nghiệp cho năm tài chính trước đó.

Nếu là sinh viên trên 18 tuổi

Giấy xác nhận của nhà trường (chúng tôi có thể kiểm định với trường học nơi quý vị đang theo học)

Nếu đương đơn dưới 18 tuổi và định đi Úc không có sự giám sát của một hay cả hai bố/mẹ hay người có quyền giám hộ, vui lòng cung cấp các giấy tờ sau:

  – Bản gốc thư đồng ý cho đương đơn đi Úc ký bởi bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp không đi cùng (vui lòng sử dụng mẫu thư có sẵn trên trang web của chúng tôi https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf). Thư này phải nêu rõ tên của đương đơn, tên của bố/mẹ/ người giám hộ hợp pháp không đi cùng đồng ý cho trẻ đi Úc. Thư này phải đươc xác nhận bởi chính quyền địa phương; hoặc
  – Quyêt định của tòa án ở Úc hay Việt Nam cho phép đứa trẻ ra khỏi quốc gia trẻ đang sinh sống;
  – Bản sao công chứng Chứng minh Nhân dân của bố/mẹ/người giam hộ hợp pháp không đi cùng.
Lưu ý: Trẻ em dưới 18 tuổi thường không đi thăm Úc với mục đích công tác, do vậy phải nộp hồ sơ diện thị thực du lịch.

Bước 3

Sắp xếp phí thanh toán nộp hồ sơ xin thị thực bằng tiền Việt Nam. Quý khách cũng có thể thanh toán phí bằng thẻ tín dụng.

Đây là các phí dịch vụ tính thêm vào phí thị thực. Chi tiết các phí dịch vụ như sau:

PHÍ DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH

  – ĐI THĂM ÚC (diện thị thực 600): VND 2,250,000 (145 AUD)
– Phí dành cho đương đơn đến nộp hồ sơ thị thực: VND 503,000
– Phí dành cho đương đơn đến cung cấp mẫu sinh trắc học: VND 478,000
– Phí bổ sung hồ sơ: VND 352,000

Bước 4

Việc đặt lịch hẹn trước để nộp hồ sơ là yêu cầu bắt buộc. Đặt lịch hẹn để đến Trung tâm tiếp nhận thị thực hồ sơ thị thực Úc (AVAC), nộp hồ sơ và lấy mẫu sinh trắc học.

Lưu ý quan trọng cho các đương đơn:

  – Mẫu đơn xin thị thực có giá trị là mẫu đơn được điền đầy đủ thông tin kèm chữ ký của đương đơn và thanh toán phí xin thị thực. Mẫu đơn của đương đơn dưới 18 tuổi cần được ký bởi bố/mẹ hoặc người giám hộ của hợp pháp.
  – Các giấy tờ được yêu cầu nên nộp cùng đơn xin thị thực. Các giấy tờ không sử dụng tiếng Anh cần kèm theo một bản dịch công chứng sang tiếng Anh.
  – Để quá trình xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, quý khách nên nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu và các giấy tờ khác liên quan cùng lúc với đơn xin thị thực (vui lòng xem các giấy tờ được yêu cầu nộp ở phần hướng dẫn nộp giấy tờ theo từng loại thị thực phù hợp)
  – Nếu quý khách không cung cấp tất cả các giấy tờ cụ thể cùng lúc nộp đơn xin thị thực, đơn xin của quý khách có thể được xét duyệt chỉ thông qua những giấy tờ mà quí khách đã cung cấp. Luật nhập cư của Úc cho phép quyết định kết quả bất cứ lúc nào sau khi nhận được hồ sơ xin thị thực của quý khách.

Nguồn: Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc – VFS Global


Tải hồ sơ chi tiết