• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Visa Hàn Quốc

1. Visa lẻ:
– Hộ chiếu chiếu còn hạn 6 tháng trở lên (nộp hộ chiếu gốc): đầy đủ ngày tháng năm sinh.
– 02 tấm hình 3.5×4.5 (nền trắng, không đeo kính, hình mới nhất 3 tháng)
– Sổ hộ khẩu nguyên cuốn , sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
– CMND sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
– Chứng minh công việc:
Nếu là CBNV:
 + Hợp đồng lao động/ Quyết định bổ nhiệm
 + Đơn xin nghỉ phép
 + Bảo hiểm xã hội bản gốc, sau khi trình nộp sẽ trả lại.
Nếu là chủ DN:
 + Giấp phép kinh doanh sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
 + Giấy nộp thuể 3 tháng gần nhất
 + Xác nhận số dư tài khoản Công ty
– Chứng minh tài chính:
 + Sổ tiết kiệm bản chính sau khi trình đối chiếu sẽ trả lại (hạm mức tối thiểu: 100 triệu)
 + Giấy xác nhận số dư ngân hàng : có đóng dấu.
 + Giấy tờ ô tô, nhà đất… nếu có sẽ sử dụng bản sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng gần nhất).
– Thời hạn được phép lưu trú gian : 15 ngày làm việc.
– Hạn sử dụng: dưới 30 ngày, nhập cảnh 1 lần.

2. Visa đoàn
Visa đoàn thể:
– Áp dụng cho 1 đoàn từ 5 khách trở lên
– Người đại diện đứng trong danh sách phải bắt buộc theo đoàn
– Nộp hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng trở lên
– Chương trình cụ thể & đi đúng lịch trình, không tách nhóm
– Visa được cấp là 1 tờ giấy rời theo danh sách đã cung cấp có đóng dấu chấp thuận của LSQ.
Visa đoàn
– Yêu cầu từ công ty khách hàng:
 + Bảng 3 câu hỏi: phía Công ty du lịch sẽ cung cấp & chuyển công ty khách hàng đóng dấu.
 + Danh sách nhân viên chi tiết: phía công ty du lịch cung cấp mẫu và chuyển công ty khách hàng đóng dấu.
 + Giấy phép kinh doanh sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
 + Giấy nộp thuể 3 tháng gần nhất
 + Xác nhận số dư tài khoản Công ty
– Yêu cầu cá nhân:
 + Hộ chiếu chiếu còn hạn 6 tháng trở lên (nộp hộ chiếu gốc): đầy đủ ngày tháng năm sinh.
 + 02 tấm hình 3.5×4.5 (nền trắng, không đeo kính, hình mới nhất 3 tháng)
 + Sổ hộ khẩu nguyên cuốn , sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
 + CMND sao y công chứng (có giá trị sử dụng 3 tháng mới nhất).
 + Bảo hiểm xã hội bản gốc, sau khi trình nộp sẽ trả lại.


Tải hồ sơ chi tiết