• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Tu viện Sera

Tu viện Sera được Thích Ca, Dã Hiệp (Jamchen Choje Sakya Yeshe) xây dựng vào năm 1419 theo yêu cầu của thầy ông là Đại sư Tông Khách Ba. Thích Ca Dã Hiệp là một trong tám đại đệ tử Đại sư Tông Khách Ba, được Đại sư rất yêu quý. Ngài là người đã được mời sang làm cố vấn cho Hoàng đế Trung Hoa (Minh Thành Tổ) thay mặt cho Đại sư Tông Khách Ba và trở thành người thầy truyền bá rộng rãi Phật pháp ở Trung Quốc. Đến khi trở về Lhasa, Thích Ca Dã Hiệp đã được Hoàng đế dâng tặng rất nhiều vật phẩm quý báu như bộ kinh Tangyur (kinh nói về những lời dạy của Đức Phật) được Hoàng đế ấn tống, tượng 18 vị La Hán hay tượng Phật bằng gỗ đàn hương… Những vật phẩm này cùng với bức tượng Hayagriva, đã trở thành báu vật của tu viện Sera. Cái tên “Sera” bắt nguồn từ việc thiền viện này được xây dựng tại một khu vực bao quanh bởi những bông hồng dại (Trong ngôn ngữ của người Tây Tạng, Sera có nghĩa là bông hoa). Ngoài ra, nhiều người còn biết đến một tên gọi khác nữa, quen thuộc hơn của Sera đó là tu viện Sắc Nhạ. Tu viện này nổi tiếng với việc chứng kiến những cuộc tranh luận về Phật giáo giữa các tu sĩ đồng thời cũng là nơi đào tạo ra hàng trăm học giả nghiên cứu về vấn đề Phật giáo. Nhiều người trong số đó đã trở nên nổi tiếng tại các quốc gia theo tôn giáo này.