• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Khánh thành công ty TNHH Kaneko Việt Nam

Image
  • Địa điểm: Nhơn Trạch – Đồng Nai
  • Thời gian: 26/04/2016
  • Thành phần: Đại diện chính quyền và các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai; ông Hida Harumitsu Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện ban quản lý các KCN Đồng Nai và các doanh nghiệp.
  • Số lượng: 120 khách