• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Giới thiệu triễn lãm máy nông nghiệp Ý tại Ấn Độ (PR)

Image
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: Tháng 6/2017
  • Thành phẩn: Tổ chức bởi Thương vụ Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động được tổ chức bởi FICCI (Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ) và FederUNACOMA (Liên đoàn các Nhà sản xuất Máy nông nghiệp Ý) với sự hợp tác của Bộ Nông nghiệp và Bảo vệ Nông dân và Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ.