• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Tháp Jetavanarama

Jetavanaramaya dagoba in the ruins of Jetavana in the sacred world heritage city of Anuradhapura, Sri Lanka

Tháp Phật Jetavana, nằm ở thành phố di sản thế giới Anuradhapura, đông bắc Sri Lanka, được xây dựng dưới thời vua Mahasena (năm 269-296). Vào thế kỷ 11 nó đã bị bỏ hoang và tàn phá, sau đó vào thế kỷ 12 đã được vua Mahasena trùng tu lại, đạt đến độ cao như hiện tại. Tháp này nếu đạt chiều cao đầy đủ như ban đầu là 121,9 mét, đã có lúc là cấu trúc cao thứ ba trên thế giới, chỉ thấp hơn hai kim tự tháp vĩ đại ở Giza. Nhưng do bị mất một phần mũi nhọn, chiều cao hiện tại của tháp chỉ là 70,7 m tính từ nền, nhưng thể tích của nó đạt 233.000 mét khối, làm cho nó trở thành cấu trúc đơn thuần bằng gạch lớn nhất trên thế giới. Tháp Phật hình đống rơm này có đường kính đáy vòm là 102m.