• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Tháp Chaukhandi

Tháp Chaukhandi – nơi đánh dấu địa điểm lịch sử, nơi đức Phật từ Bồ-đề Đạo tràng đến gặp lại năm anh em Kiều-trần-như sau khi thành đạo. Tháp này không chỉ là một phần quan trọng của thánh địa đối với Phật giáo, mà còn được xem là nơi thiêng liêng của Ấn giáo và Hồi giáo. Đối với người Ấn giáo, tháp này còn có tên là tháp Sita Rasoiya, có nghĩa đen là tháp Nhà bếp của thần Sita. Người Ấn giáo tin rằng, trong lưu đày, nữ thần Sita đã nấu bếp tại đây để phục vụ thần Ram. Ngoài ra còn có tàn tích của tịnh xá Mulagandhakuti đánh dấu nơi Đức Phật an cư trong mùa mưa. Tịnh xá Mulagandhakuti hiện nay là một tu viện được xây vào năm 1930 của Giáo hội Phật giáo Sri Lanka. Đằng sau tu viện này là vườn nai với những chú nai sinh sống theo đàn. Trong Vườn Lộc Uyển cũng có một cây Bồ Đề được chiết nhánh từ cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) và một trụ đá của vua A Dục.