• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Ông Lê Hữu Tịnh

Ông Lê Hữu Tịnh là Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập doàn Tín Nghĩa. Ông cũng là Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triền Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Thống Nhất. Ông là Tiến sỹ về Kế Toán – Tài Chính và có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ngoài công việc, Ông được mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn khoa học cho cao học và nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế TP.HCM cũng như một số trường Đại học lớn ở TP.HCM.