• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Động Phong Nha – Kỳ quan đệ nhất động

Các văn tự cổ được khắc trên vách đá bằng ngôn ngữ Champa cổ cho thấy người Chăm đã...

Read More