• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Nguồn gốc của sushi California

Sushi cuộn California là một trong những món cuốn nổi tiếng nhất Mỹ và Canada. Sushi cuộn kiểu California...

Read More