• 228 Nguyễn Công Trứ
  • + 84(28) 6291 0602 | (28)6291 0603
  • info@winway.vn

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân

Image

Ông Ân Phạm hiện là chuyên gia tư vấn về quan hệ chính phủ, ngoại giao, chiến lược cho Winway.

Từ năm 1993-2014, ông công tác tại Sở Ngoại vụ TP.HCM thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Từ năm 2010-2013, ông làm Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP San Francisco (Hoa Kỳ). Khi ông rời Bộ Ngoại giao, ông là Trưởng phòng Chính trị và Kinh tế tại Sở Ngoại vụ TP.HCM. Ông từng là phiên dịch cho lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại các cuộc hội đàm với nguyên thủ các nước, trong đó có Thủ tướng Lý Quang Diệu, Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống G.W.Bush, Tổng thống Obama

Ông Ân Phạm đã tốt nghiệp Tiến sĩ – trường Luật thuộc ĐH Duke (Hoa Kỳ) vào năm 2002 và kể từ đó Ông tham gia vào Hiệp hội Luật sư bang North Carolina. Ông có bằng Thạc sĩ Báo chí và Truyền thông ĐH North Carolina -Hoa Kỳ và Thạc sĩ chuyên ngành Phiên dịch Hội nghị Quốc tế ĐH Ngôn ngữ Quốc gia Moscow (Nga).