• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Đài tưởng niệm trung tâm Shahid Minar

Biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc Bengali. Tượng đài này được xây dựng để tưởng nhớ các vị tử đạo của phong trào Ngôn ngữ lịch sử của năm 1952. Hàng trăm và hàng ngàn người với vòng hoa hoa và bó hoa thu thập vào ngày 21 tháng Hai hàng năm để tỏ lòng tôn kính trong không khí trang trọng. Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc không giờ nửa đêm.