• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Bảo tàng Tưởng niệm thảm họa Động đất Kobe

Bảo tàng Tưởng niệm thảm họa Động đất Kobe thú vị và mang tính tương tác là bảo tàng tưởng niệm dành riêng cho những người đã thiệt mạng trong trận Đại động đất Hanshin-Awaji năm 1995. Năm 2002, Bảo tàng Tưởng niệm thảm họa Động đất Kobe, được biết đến chính thức là Trung tâm phòng chống thảm họa và phục hồi con người tưởng niệm Đại động đất Hanshin-Awaji, được mở cửa để tưởng nhớ các nạn nhân của sự kiện này và giáo dục công chúng về thảm họa tự nhiên. Bảo tàng có một số hiện vật lịch sử từ sự kiện, bao gồm những hình ảnh và một bộ phim mô tả quá trình phục hồi mạnh mẽ của thành phố. Không gian này cũng có các khu vực dành riêng cho những thông tin và trải nghiệm tương tác về phòng chống thiên tai.