• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Khu chứng tích Sơn Mỹ và vụ thảm sát Mỹ Lai

Khu chứng tích Sơn Mỹ ở đâu? Khu chứng tích Sơn Mỹ còn gọi là hay Khu chứng tích...

Read More