• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Chùa Xà Tón hơn 300 năm tuổi ở An Giang

Vị trí địa lý Chùa Xà Tón nằm ở thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn. Đây là đại...

Read More