• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Chùa Hoa Yên – Danh lam cổ tự Yên Tử

Vị trí địa lý Chùa Hoa Yên là ngôi Chùa hành lễ chính trong hệ thống Chùa Yên Tử....

Read More