• 228 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (84) 903 396 676 / (84) 2862 910 602
  • info@winway.vn

Ông Lê Hữu Tịnh

Image

Ông Lê Hữu Tịnh là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tín Nghĩa. Ông cũng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Phó Chủ Tịch Công ty Cổ phần Thống Nhất. Ông là Tiến sỹ về Kinh tế và có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ngoài công việc, Ông được mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn khoa học cho Cao học và Nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế TP. HCM cũng như một số trường Đại học lớn ở TP. HCM.